Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (27)

  Kommun och politik (7)

  • Ansökan om minoritetsspråkmedel

   Organisationer kan ansöka bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Även enskilda kan söka i samarbete med en organisation.

  • Begäran om nytt lösenord

   Begär om nytt lösenord.

  • Begäran om registerutdrag

   Vill du veta vilka personuppgifter om dig som behandlas i kommunens register?

  • Bygdemedel

   Ansökan om bygdemedel för föreningar inom Korpilombolo gamla församling

  • Felanmälan/Synpunkter till Tekniska enheten gällande kommunala anläggningar

   Du kan även skicka in synpunkter, förbättringsförslag eller frågor till oss. Akuta felanmälningar kvällar och helger: 0920-22 80 55

  • Klagomål och Synpunkter

   Pajala kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.
   Via denna e-tjänst kan du lämna tre sorters synpunkter - förslag, beröm eller klagomål.

  • Medborgarinitiativ

   Som medborgare i Pajala kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ.

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (7)

  Samhälle och gator (2)

  Stöd och omsorg (9)

  • Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

   Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, boende med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser.

  • Boende - ansökan

   Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka Särskilt boende, Korttidsboende eller Avlastning.

  • Dödsboanmälan och Begravningskostnader

   Här kan dödsbodelägare lämna in ansökan om dödsboanmälan.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om:
   - Dödsboanmälan
   - Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

  • Hjälp i hemmet - ansökan

   Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka om hjälp i hemmet, hemtjänst eller andra serviceinsatser som till exempel trygghetslarm och/eller hjälp med matleveranser.

  • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och särskilt boende

   Inlämnande av inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och särskilt boende.
   Du kan lämna inkomstuppgifter för dig eller för annan person.

  • Orosanmälan barn och unga

   Här kan du anmäla misstanke om att barn och unga far illa.

  • Orosanmälan Vuxen

   Här kan du anmäla till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att vuxen far illa.

  • Stöd och omsorg Socialpsykiatri - ansökan

   Här kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med diagnostiserad psykiatrisk eller neuropsykiatrisk ohälsa/diagnos mellan 18-65 år.

  • Välfärdsteknik - ansökan

   Använd den här e-tjänsten om du vill ansöka om välfärdsteknik:

   - Trygghetslarm
   - Mobila trygghetslarm
   - Läkemedelspåminnare

  Utbildning och förskola (15)