Förskola, Fritidshem - e-tjänster

LÄS MER

Länk som tar dig till Schoolsoft e-tjänster där du bl.a. kan:

  • Förskola- ansökan om plats
  • Fritidshem - ansöka om plats
  • Lämna in inkomstuppgifter
  • Förskola och fritidshem - uppsägning

    Uppsägning görs under fliken Mina placeringar.
    Uppsägning av plats görs skriftligen, senast 30 dagar innan barnet slutar. Avgift betalas under uppsägningstiden. Uppsägningsdatum = uppsägningen ankomstdatum till skolexpeditionen.