Samtycke om användning av bildmaterial - skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För Pajala kommun skolor.
I enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) har skolorna i Pajala kommun tagit fram samtycke som användas för att få publicera personnamn, filmer, bilder samt ljud på människor via olika kanaler. Du som skriver på samtycker till att personuppgifter i form av namn, ljud och bildmaterial (film och fotografier) får användas för publicering i specificerade kanaler.

Om det enbart handlar om publicering i grundlagsskyddade medier (till exempel publicering i en bok eller tidning som utges) faller hanteringen under undantaget som gäller grundlagsskyddade medier. Se artikel 85 GDPR. Inget samtycke behövs i dessa fall.

 

Återtagande av samtycke:
Om man vill ta tillbaka ett samtycke så då skickar man in denna e-tjänst där man bockar för Nej. 
Behandling som redan pågått är dock laglig och omfattas därför inte av återkallelsen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa