Skolplikt - ansökan om prövning av förlängd skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev kan få förlängd skolplikt om eleven inte har gått ut den högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört. Det kan till exempel gälla elever som har gått om en årskurs. Skolplikten kan dock aldrig fortsätta efter att en elev har fyllt 18 år. Däremot har en elev alltid rätt att gå klart den högsta årskursen, även om skolplikten har upphört.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa