Medborgarinitiativ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som medborgare i Pajala kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ. Syftet är att utveckla den lokala demokratin och ta tillvara på de idéer och tankar som finns bland medborgarna. Förslagen ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att kunna utredas vidare. 

Du som initiativtagare till ett medborgarinitiativ får en återkoppling när ditt initiativ redovisats till kommunfullmäktiges ledamöter i samband med kallelse till nästkommande sammanträde. När kommunfullmäktige tagit del av initiativet bestämmer sedan politikerna/ partierna om de vill skriva en motion baserad på ditt initiativ. Om ditt initiativ omvandlas till en motion blir du informerad om detta.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa