Ledighet för Kulturskolans aktiviteter - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever får ta del av kulturskolans individuella undervisning i anslutning till deras skoldag, alltså före eller efter det att skoldagen börjar och slutar. Om eleven söker och beviljas ledighet kan kulturskolans undervisning ske på undervisningstid, håltimmar och längre raster för en enskild elev. 

Skolan får bevilja ledighet för enskilda angelägenheter. Det gäller även elever som önskar delta i den kommunala kulturskolans verksamhet under skoldagen.
Skollagen 7 kapitlet 17–18 §§ 
Rektor beslutar om ledigheten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa