Dödsboanmälan och Begravningskostnader

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du ansöka om:
- Dödsboanmälan
- Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Viktig information

Om den avlidne bedrev näringsverksamhet eller ägde fast egendom/tomträtt behöver en bouppteckning göras. Kontakta banken eller begravningsbyrån om du behöver hjälp med detta, eller läs på Skatteverket hur man gör.

Inför ansökan

  • Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation.
  • Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om tillgångar och utgifter.
  • Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Kontoutdrag från dödsdagen och så långt fram som möjligt. Finns inte eventuella inkomster med på kontoutdraget ska dessa redovisas. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
  • Kapital och räntebesked från banken. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
  • Kopia på senaste deklarationen eller slutskattebesked (Kan beställas från Skatteverket via telefon 0771-567 567)
  • Dödsfallsintyg och släktutredning (Kan beställas från Skatteverket via telefon 0771-567 567 eller via begravningsbyrån)
  • Faktura på begravningskostnaderna och eventuell gravsten
  • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).
  • Namn och adresser till samtliga dödsbodelägare/arvingar

Lämna även in följande handlingar om de finns:

  • Värderingsunderlag för bil, båt, moped med mera
  • Inventeringsprotokoll från bankfack
  • Testamente eller äktenskapsförord
  • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg om lägenhetens värde.

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.pajala.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID/E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa