Elev in- eller utflyttning / byte av skola / inskrivning av elev i förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst användas för: 

  • Byte av skola inom kommunen
  • Inflyttning från annan kommun
  • Utflyttning till annan kommun
  • Inskrivning av elev i förskoleklass

Inskrivning av elev i förskoleklass görs senast 15 april det året barnet börjar i förskoleklass.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa