Ansökan om minoritetsspråksmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Minoritetsmedel 2020

Med anledning av rådande pandemi införs tillfälliga bestämmelser gällande minoritetsmedel i Pajala kommun gällande kultur- och språkinsatser. De följer bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller som längst till 2020-12-31.

  • Ansökningsperiod 1: 21/4 2020 till 1/6 2020
  • Ansökningsperiod 2: 2/6 till 12/8 2020

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa