Välfärdsteknik - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du vill ansöka om välfärdsteknik såsom:

- Trygghetslarm
               trygghet i och nära bostaden
- Mobila trygghetslarm (GPS) (anhöriglarm)
               det Mobila trygghetslarmet kan även påminna när det är dags att ta läkemedel.
- Läkemedelspåminnare (anhöriglarm) - Tyvärr kan vi inte erbjuda denna nu

 

För mera information och priser se www.pajala.se

Använd e-tjänsten "Hjälp i hemmet - ansökan" om du behöver ansöka om hjälp i hemmet, hemtjänst och andra serviceinsatser som till exempel hjälp med matleveranser.

 

 

=== Ytterligare förklaring  ===
Trygghetslarm

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Med larmet går det att få kontakt med personal eller anhöriga vid akuta situationer som exempelvis om man ramlat eller insjuknat hastigt och behöver hjälp akut.
(batteriet har lång hållbarhet).

Mobilt Trygghetslarm (GPS) (anhöriglarm)
Med mobilt trygghetslarm kan du känna dig trygg oavsett om du vistas i hemmet, går till brevlådan eller tar dig ut på byn. Det mobila trygghetslarmet bär du på armen som en klocka eller som ett halsband. Tack vare den inbyggda GPS-funktionen kan anhörig/bekant vid behov lokalisera var du befinner dig. I det mobila trygghetslarmet du bär på dig finns inbyggd högtalare och mikrofon, vilket gör det möjligt att kommunicera via det mobila trygghetslarmet.
Man kan även sätta upp så att den påminner dig när det är dags att dina läkemedel.
(det mobila trygghetslarmet ska laddas en gång per dygn).
Du kan välja att ha Pajala kommuns hemtjänstjour sist på larmlistan, de kan ha lång inställelsetid, det kan röra sig om flera timmar. Vid utryckning kommer det mobila trygghetslarmet att omprövas.
Har du inte hemtjänstjouren på larmlistan beställer du direkt via www.sensorem.se. Kommun har då inget med larmet och göra.
För kostnad se www.sensorem.se.

Läkemedelspåminnare (anhöriglarm)
Läkemedelspåminnare för apodos-påsar, som du beställer själv från www.dosell.se.
För kostnad se www.dosell.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa