Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En avgift för handläggning kommer tas ut enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa