Ansökan om specialkost i förskola och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Pajala Kommun erbjuder specialkost om det finns etiska, medicinska, etniska eller religiösa skäl. I Pajala kommun ska alla elever få en näringsriktig, varierad och god mat. Det är viktigt med en bra kommunikation mellan hemmet och skolan/förskola för att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov kring maten. Hör gärna av dig till kökspersonalen om du har frågor kring maten.

Medicinska skäl

Medicinska skäl kan vara allergi, födoämnesintolerans, ätstörningar, diabetes eller vid behov av individuell anpassad kost. Medicinska skäl ska alltid styrkas med intyg från läkare, BVC-sköterska eller dietist. Om allergin/intoleransen avtar eller försvåras ska detta omgående anmälas till skolans kökspersonal.

Etniska eller Religiösa skäl

Etniska eller religiösa skäl är då trostillhörighet eller kultur förhindrar intag av viss föda t.ex. fläskkött eller blodmat. Vid önskemål om Halalkött får barn och elever vegetariskt alternativ. 

Etiska skäl

Etiska skäl kan vara när man t.ex. inte äter kött av orsaker som har sin grund i ideologiska övertygelser.

Specialkostintyget lämnas in varje läsår senast 2 veckor efter skolstart på hösten, läkarintyg behöver ej förnyas varje år. Vid sjukdom eller ledighet, ring köket före kl. 8.00 för att undvika att specialkost tillagas och slängs. Vid ändrade förhållanden ansvarar vårdnadshavaren för att meddela köket. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa