Modersmålsundervisning / minoritetsspråksundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev i grundskolans och i grundsärskolan åk förskoleklass - 9 kan få modersmålsundervisning om: 

 • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
 • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
 • Det finns en lämplig lärare

Minoritetsspråksundervisning:

 • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
 • Erbjuds till elever i grundskolan och i grundsärskolan åk förskoleklass - 9 
 • En elev kan få minoritetsspråksundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i familjen
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper
 • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker

Ansökan för kommande läsår ska vara inlämnad senast 1 april.
Inför varje läsår krävs en förnyad ansökan.

Se Skollagen 10 kap 7§, 11 kap §10 för mer information om modersmålsundervisning och minoritetsspråksundervisning.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa