Ansökan om dispens för tung transport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dispensansökan för transporter inom Pajala kommun, för transporter över kommungränser ska ansökan ske via Trafikverket.

Avgift för ansökan baseras på taxa som kommunfullmäktige beslutat om KF 2019-06-10 §47.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa