Orosanmälan Vuxen

LÄS MER

Här anmäler du till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att en vuxen person far illa. 

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112. 

  • Myndighetspersoner och yrkesverksamma gör företrädelsevis sin anmälan i tjänsten. 

  • Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa