Klagomål och Synpunkter

LÄS MER

Pajala kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.
Via denna e-tjänst kan du lämna in klagomål och synpunkter (förslag, beröm eller klagomål).

 

Om det däremot är ett fel som du vill rapportera så gör du det via följande vägar:

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa