Kontrollansvarig - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Då du ska utföra åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov behöver du som byggherre en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige arbetar på uppdrag av dig som är byggherre.

Den som är KA ska vara certifierad samt ha erfarenhet, kunskap och vara lämplig för sitt uppdrag. Den som är kontrollansvarig ska ha ett självständig förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Han eller hon får alltså inte vara kontrollansvarig och arbeta för det företag som beställer bygget eller bygger.

Den kontrollansvarige ska:
- hjälpa byggherren med att upprätta en kontrollplan
- se till att kontrollplanen, gällande bestämmelse och villkor följs
- närvara vid tekniska samråd, besiktningar, samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsplatsbesök
- dokumentera sina byggplatsbesök
- ge utlåtande till byggherren och bygg och miljöförvaltningen som underlag för slutbesked

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa