Ansökan till Kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan gäller för hela läsåret och skall vara inskickad senast vecka 36.

Avgiften för att vara med i Kulturskolan är 300 kr/termin och tas ut av alla som startar en ny termin. För denna summa kan man delta i flera aktiviteter under samma termin (tex dans och gitarr, eller dans, gitarr och teater). Familjer med fler än två barn som deltar i Kulturskolan betalar bara för två. Ansökan gäller hela läsåret. 

Undervisning på instrument och sång sker i regel under skoltid på raster eller lektionstid men kan även läggas efter skoldagens slut. Undervisningen sker i mindre grupper eller enskilt. Det är önskvärt att eleven har tillgång till ett övningsinstrument. Blåsinstrument kan lånas från Kulturskolan. Dans, teater och dramalek sker utanför skoltid och startar under förutsättning att tillräckligt med elever ansökt. 

Finns inte den aktivitet du är intresserad av på din skola men på en annan skola? Hör av dig!

marika.svala@edu.pajala.se eller 073-822 47 02 (kontorstid) 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa