Ansökan om total befrielse från kommunal sophantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För handläggning av denna ansökan debiteras en avgift enligt av kommunen fastställd taxa.

Handläggningstiden debiteras enligt följande: 1 h vid avslag och 1,5 h vid bifall.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa