Kommunalt underhållsbidrag för enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidragets storlek är för närvarande (från 940501) 6:- /m för väglängd över 100 m + fast bidrag 200:- kr. Bidrag betalas enbart ut för sträcka där det finns folkbokförda individer. Väglängd uppmätes av Pajala kommun och avser längd från allmän/kommunal väg till infart.                   

Ansökan medger att kommunen har rätt att kontrollera vägen i avseende på längd, underhåll mm.

För att bidrag skall beviljas gäller normalt att berörd väg skall nyttjas året runt, att sökanden/medsökanden är skrivna på adressen och att vägen hålls plogad vintertid.

Samtliga fastboende utefter den aktuella vägen måste finnas med som medsökanden.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa